Forbidden fruit

Photo: Lena Belokrinitskaya, Alena Yashina, Alexey Parshin
Style: Nina Ushankova
Mua: Dmitry Bychkov
Hair: Natalie Vezhleva
Models: Stasia, Ilona (DC modelrus), Adel Lehman